مراقبت و ارتقا بخشیدن به حافظه کار چندان مشکلی نیست. با کمی تغییر در روش زندگی می توان به نتیجه دلخواه خود دست یافت.

طبق مصاحبه ای انجام شده توسط محققان استرالیایی و انجام تست مربوط به حافظه بلند مدت و کوتاه مدت ، از افرادی که امتیاز بالاتری داشتند ، راجع به  روش و سبک زندگی آنها پرسش شد. عمده ترین عادت های این افراد به قرار زیر بوده است:
  • عدم مصرف نوشیدنی های الکلی
  • تماشای تلویزیون برای مدت کمتر از 1 ساعت در روز
  • خواندن داستان
  • حل جدول
  • خوردن ماهی
  • نوشیدن چای و قهوه
  • مطالعه روزنامه
سلامت نیوز
يکشنبه سوم 9 1387
X